Budownictwo
Certyfikaty energetyczne
Przemysł

Valid XHTML 1.0 Transitional

stat4u

Nasza oferta

W ramach naszej działalności oferujemy wykonanie kontroli Państwa domostw z wykorzystniem metody termografii. Celem takiej kontroli jest wskazanie miejsc występowania anomalii cieplnych powstałych na skutek nieprawidłowo wykonanej izolacji cieplej bądź błędów popełnionych w czasie montażu okien, drzwi, włazów czy systemów wentylacji. Wskazujemy także mostki cieplne wynikające z geometrii i konstrukcji domów. Pomiary termowizyjne uzupełniamy o profesjonalny pomiar wilgotności wszystkich ścian ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wrażliwych na zawilgocenia. Na podstawie naszych pomiarów wskazujemy najważniejsze źródła utraty ciepła oraz wskazujemy miejsca potencjalnego rozwoju grzybów i pleśni. Jako podsumowanie przeprowadzonej analizy przekazujemy Państwu szczegółowy raport zawierający wszystkie wykonane w podczerwieni zdjęcia oraz wnioski z nich wynikające.

Copyright by www.termal-tech.pl Wszystkie prawa zastrzeżone